Kløfta gamle skole

Kløfta gamle skole
Skolen ble bygd tidlig på 1860-tallet som en av førstegenerasjons skolestuer etter skoleloven av 1860. Ullensaker fikk fastskoler i alle kretser, og det ble bygget nye skolehus i 11 av skolekretsene. Skolene ble oppført etter tegninger av A. Hennum på Gjestad. Det hørte lærerjord til. Kløfta gamle skole ble erstattet av Åreppen skole i 1905-07. Fra 1864 lå gamleskolen i et jordbruksmiljø. Omgivelsene er i dag fortettet med byggefelt. Skolestua ligger langt ut i Trondheimsvegen og lavt i terrenget i forhold til vegen. Den er likevel godt eksponert mot vegen.

De gamle skolestuene representerte viktige fellesskapsverdier som samlingspunkt i lokalsamfunnet. De var ofte de første bygningene som ble bygd i lokal, offentlig regi og var et økonomisk løft i sin samtid. Kløfta gamle skole er den av de 11 gamle skolestuene som er prioritert bevart av Ullensaker kommune som eier. Den er fullt brukbar til sitt formål og skolens venneforening hegner godt om driftsansvaret og bruken gjennom sine gode arrangement som har god oppslutning fra bygdefolket

Dette har skjedd på Kløfta gamle skole

Lørdag 13. september 2014

16.00

Camilla Collett - andre del av forestillingen "Camilla, ensom kvinne blant menn", Kløfta gamle skole

En av Norges viktigste kvinner for kampen om likeverd mellom kjønnene, Camilla Collett, feirer sitt 200 års jubileum i 2013. Men festen er IKKE over. … Les hele (via Tema Teater)

Torsdag 14. november 2013

19.00

HJERTET, Kløfta gamle skole

Dagens foredragsholder Professor dr. med. Jan-Bjørn Osnes med temaet ”Livet i våre hjerter – hjertet i våre liv”. Osnes har farmakologi, hjertemedika… Les hele

Lørdag 14. september 2013

18.00

Kunstutstilling, Kløfta gamle skole

Anne Marit Fald Gården fra Kløfta, viser malerier sammen med foto fra Ullensaker Kunstforenings fotogruppe på Kløfta gamle skole denne uken. Lørdag… Les hele

Fredag 13. september 2013

18.00

Kunstutstilling, Kløfta gamle skole

Anne Marit Fald Gården fra Kløfta, viser malerier sammen med foto fra Ullensaker Kunstforenings fotogruppe på Kløfta gamle skole denne uken. Lørdag… Les hele

Torsdag 12. september 2013

18.00

Kunstutstilling, Kløfta gamle skole

Anne Marit Fald Gården fra Kløfta, viser malerier sammen med foto fra Ullensaker Kunstforenings fotogruppe på Kløfta gamle skole denne uken. Lørdag… Les hele

Lommeprogram

Skriv ut lommeprogram

Last ned lommeprogram for kommende

Kart