Svelgen kapell

Det skulle vare heilt til 1960 før det største senteret i Bremanger kommune fekk eiga kyrkje: Svelgen kapell, teikna av arkitektane Claus og Johan Lindstrøm, som begge hadde røter i Lindstrøm-familien i Lærdal.
Alt i mellomkrigstida vart det arbeidd med planar om eit bedehus på industristaden, men i 1946 vart desse planane endra til at ein ville byggje eit bedehuskapell. Pengevanskar gjorde at det nye kapellet, når det endeleg kom i 1960, vart sparsommeleg og enkelt innreia.

Kjelde: NRKs Fylkesleksikon.

Foto: Arild Nybø.

Dette skjer på Svelgen kapell

Søndag 21. februar

11.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/Matias Austreim (via Fjordaglimt)

Søndag 6. mars

11.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste vSørnes Offer: Kyrkjelydsarbeidet Årsmøte for soknerådet Kyrkjekaffe (via Fjordaglimt)

Søndag 20. mars

10.00

Påskefrukost, Svelgen kapell

Påskefrukost i kapellet v/Sørnes og soknerådet (via Fjordaglimt)
11.00

Familiegudsteneste, Svelgen kapell

Familiegudsteneste v/Sørnes Utdeling av bibel til 3-åringane Offer: Trusopplæringsarbeidet (via Fjordaglimt)

Dette har skjedd på Svelgen kapell

Søndag 7. februar

16.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/Matias Austreim Bibel til 5. klasse Offer: Det Norske Bibelselskap (via Fjordaglimt)

Søndag 24. januar

11.00

Lek familiegudsteneste, Svelgen kapell

Lek Familiegudsteneste v/ Britt Mulelid. Tårnagenthelg Offer: Familie og Media (via Fjordaglimt)

Søndag 10. januar

11.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/Lydersen. Lys Vaken Offer: Trusopplæringsarbeidet (via Fjordaglimt)

Torsdag 31. desember 2015

20.00

Nyttårsgudsteneste, Svelgen kapell

Nyttårsgudsteneste v/Lydersen Offer: Kyrkjebladet (via Fjordaglimt)

Torsdag 24. desember 2015

15.00

Julegudsteneste, Svelgen kapell

Julegudsteneste v/Sørnes Svelgen skulemusikk deltek Offer: Sjømannskyrkja (via Fjordaglimt)

Lommeprogram

Skriv ut lommeprogram

Last ned lommeprogram for kommende

Kart