Svelgen kapell

Det skulle vare heilt til 1960 før det største senteret i Bremanger kommune fekk eiga kyrkje: Svelgen kapell, teikna av arkitektane Claus og Johan Lindstrøm, som begge hadde røter i Lindstrøm-familien i Lærdal.
Alt i mellomkrigstida vart det arbeidd med planar om eit bedehus på industristaden, men i 1946 vart desse planane endra til at ein ville byggje eit bedehuskapell. Pengevanskar gjorde at det nye kapellet, når det endeleg kom i 1960, vart sparsommeleg og enkelt innreia.

Kjelde: NRKs Fylkesleksikon.

Foto: Arild Nybø.

Dette skjer på Svelgen kapell

Søndag 30. oktober

11.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/ Hellesøy (via Fjordaglimt)

Dette har skjedd på Svelgen kapell

Søndag 9. oktober

11.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/Trygve Hellesøy (via Fjordaglimt)

Søndag 18. september

11.00

Familie- / lek gudsteneste, Svelgen kapell

Familie- / lek gudsteneste v/Britt Mulelid og Laila H. Storstrand Hausttakkefest 4 årsbok Konfirmantpresentasjon (via Fjordaglimt)

Søndag 28. august

11.00

Lek gudsteneste, Svelgen kapell

Lek gudsteneste v/Britt Mulelid Offer: Utstyr i kyrkja (via Fjordaglimt)

Søndag 14. august

16.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/Torset Offer: Nordfjord prostiråd (via Fjordaglimt)

Søndag 17. juli

11.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/Torset Offer: Menighetsfakultetet (via Fjordaglimt)

Lommeprogram

Skriv ut lommeprogram

Last ned lommeprogram for kommende

Kart