Svelgen kapell

Det skulle vare heilt til 1960 før det største senteret i Bremanger kommune fekk eiga kyrkje: Svelgen kapell, teikna av arkitektane Claus og Johan Lindstrøm, som begge hadde røter i Lindstrøm-familien i Lærdal.
Alt i mellomkrigstida vart det arbeidd med planar om eit bedehus på industristaden, men i 1946 vart desse planane endra til at ein ville byggje eit bedehuskapell. Pengevanskar gjorde at det nye kapellet, når det endeleg kom i 1960, vart sparsommeleg og enkelt innreia.

Kjelde: NRKs Fylkesleksikon.

Foto: Arild Nybø.

Dette skjer på Svelgen kapell

Onsdag 31. desember

20.00

Nyttårsgudsteneste, Svelgen kapell

Nyttårsgudsteneste v/Sørnes (via Fjordaglimt)

Dette har skjedd på Svelgen kapell

Fredag 19. desember

11.00

Barnehagegudsteneste, Svelgen kapell

Barnehagegudsteneste v/Sørnes (via Fjordaglimt)

Søndag 7. desember

11.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/Lydersen. Lys vaken. Offer: Utstyr til kyrkja. (via Fjordaglimt)

Søndag 30. november

16.00

Lysmesse, Svelgen kapell

Lysmesse v/Sørnes og Konfirmantane. Offer: Konfirmantarbeid. (via Fjordaglimt)

Søndag 26. oktober

16.00

Gudsteneste / Ung messe, Svelgen kapell

Gudsteneste / Ung messe v/Sørnes og Lydersen. Offer: Nordfjord prostiråd. (via Fjordaglimt)

Søndag 14. september

16.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/Sch. Eikum Offer: Kirkens Nødhjelp (via Fjordaglimt)

Lommeprogram

Skriv ut lommeprogram

Last ned lommeprogram for kommende

Kart