Svelgen kapell

Det skulle vare heilt til 1960 før det største senteret i Bremanger kommune fekk eiga kyrkje: Svelgen kapell, teikna av arkitektane Claus og Johan Lindstrøm, som begge hadde røter i Lindstrøm-familien i Lærdal.
Alt i mellomkrigstida vart det arbeidd med planar om eit bedehus på industristaden, men i 1946 vart desse planane endra til at ein ville byggje eit bedehuskapell. Pengevanskar gjorde at det nye kapellet, når det endeleg kom i 1960, vart sparsommeleg og enkelt innreia.

Kjelde: NRKs Fylkesleksikon.

Foto: Arild Nybø.

Dette skjer på Svelgen kapell

Søndag 26. oktober

16.00

Gudsteneste / Ung messe, Svelgen kapell

Gudsteneste / Ung messe v/Sørnes og Lydersen. Offer: Nordfjord prostiråd. (via Fjordaglimt)

Dette har skjedd på Svelgen kapell

Søndag 14. september

16.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/Sch. Eikum Offer: Kirkens Nødhjelp (via Fjordaglimt)

Søndag 24. august

16.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/ Sørnes Presentasjon av konfirmantane Offer: Fjordly (via Fjordaglimt)

Søndag 10. august

11.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/ Lydersen Offer: Det norske misjonsselskap (via Fjordaglimt)

Torsdag 29. mai

13.30

Konfirmasjonsgudsteneste, Svelgen kapell

Konfirmasjonsgudsteneste v/Sørnes Offer: Konfirmantarbeidet (via Fjordaglimt)

Lørdag 17. mai

11.00

Gudsteneste, Svelgen kapell

Gudsteneste v/Gundersen Offer: Kyrkjelydsarbeidet (via Fjordaglimt)

Lommeprogram

Skriv ut lommeprogram

Last ned lommeprogram for kommende

Kart