Ålen kirke

7380 Ålen, Holtålen, Sør-trøndelag

Dette har skjedd på Ålen kirke

Søndag 1. mars

11.00

Gudstjeneste, Ålen kirke

Gudstjeneste m/dåp v/sokneprest Peter N. Lidegaard. Kirkekaffe og menighetens årsmøte rett etter gudstj. (via Fjellpuls)

Søndag 1. februar

11.00

Gudstjeneste, Ålen kirke

v/sokneprest Peter N. Lidegaard. Dåp. Pensjonistkoret og konfirmanter deltar. (via Fjellpuls)
Person_gray

Søndag 4. januar

11.00

Gudstjeneste, Ålen kirke

v/sokneprest Peter N. Lidegaard. Dåp. Konfirmanter deltar. (via Fjellpuls)
Person_gray

Onsdag 24. desember 2014

16.00

Høytidsgudstjeneste, Ålen kirke

ved sokneprest Peter N. Lidegaard. (via Fjellpuls)

Søndag 14. desember 2014

19.00

Andakt og julekonsert, Ålen kirke

andakt v/sokneprest Peter N. Lidegaard. Julekonsert v/Ålen musikkorps. Vi synger og spiller julen inn. (via Fjellpuls)

Lommeprogram

Skriv ut lommeprogram

Last ned lommeprogram for kommende

Kart